Te aušta gražus saulėtas rytas.
Te čiulba aistringai paukštelių balsai.
Te žydi ir klesti Jūsų gyvenimas.
Te būna nuklota gražiausiais žiedais.
Su kovo 8-ąją 😉